ISO certificering

Duurzaamheidsverklaring

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijk speerpunt van Drukwerkstunter, onderdeel van MullerVisual Communication. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn begrippen die meer vragen dan goede bedoelingen alleen. Daarom zijn we in het bezit van het FSC®- en PEFC-certificaat en spannen we ons in om belasting op het milieu te verminderen. Met het ISO-gecertificeerde kwaliteits- en milieu­management­systeem maken we een belangrijke stap om duurzaamheid te borgen in ons bedrijf en verantwoording af te kunnen leggen aan belang­hebbenden.

Milieubeleid

Ons milieubeleid is gericht op het voorkomen van milieuvervuiling en het besparen van energie. We richten ons daarbij op het verminderen van uitstoot van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu, het optimaliseren van productie­technieken en het verbeteren van arbeids­omstandigheden. Wij hebben de ambitie onze afvalstroom CO2-neutraal te maken. We verklaren te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgevingen, de eisen van de norm ISO14001 en aan andere eisen die het bedrijf onderschrijft met betrekking tot milieu­aspecten. De effectiviteit van het milieu- management­systeem wordt, waar nodig en mogelijk, continu verbeterd.

Centraal in ons milieubeleid staan

 • het respecteren van alle relevante milieuwet- en regelgeving. Een groot deel van de verplichtingen is terug te vinden in het Activiteitenbesluit, waaraan we ons conformeren;
 • de specifieke aandacht voor maatregelen ter vermindering van de milieubelasting;
 • het beheersen van de belangrijkste milieu­aspecten binnen het bedrijf.


 • Reductie, scheiding en hergebruik van gevaarlijke- en afval­stoffen is een voorbeeld hoe we bijdragen aan onze leefomgeving en het milieu. Een greep uit onze MVO-initiatieven:
 • drukken binnen de normen die gelden voor ‘Duurzaam inkopen van drukwerk’ (drukprocedé met alcohol gereduceerd vochtwater, inkten met gereduceerde vluchtige stoffen, reinigings­middelen met een lage vluchtigheid);
 • recycling van papier en andere afvalstoffen volgens het ‘circulaire economie principe’ (circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grond­stoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren);
 • milieuverantwoorde inkoop van hulp- en grondstoffen;
 • opslag van gevaarlijke stoffen volgens de PGS-15 richtlijn;
 • reductie van het energieverbruik door hoge rendement verwarming;
 • energiebesparende verlichting en installatie van daglichtkoepels;
 • vermindering van transportbewegingen door het combineren van ritten;
 • aanschaf van A- en B-label bedrijfsauto’s;
 • partner van MVO Nederland;
 • gebruik van de Milieubarometer dat inzicht geeft in o.a. CO2-voetafdruk.

We geven materiële en financiële steun aan diverse (inter-)nationale non-profit organisaties. Zo kunnen zij zich op hun beurt weer inzetten voor anderen die wat hulp kunnen gebruiken. Kortom, duurzaamheid betekent dat we bewust en structureel inhoud geven aan de maatschappelijke rol die ons bedrijf heeft uit respect voor de nalatenschap voor de generaties na ons. Bij iedere keuze houden wij duurzaam ondernemen in ons achterhoofd. We zijn immers nooit klaar met MVO.


Amsterdam, mei 2015. 
De directie van MullerVisual Communication