Vakjargon

Het ontwerp

Bij het maken van een ontwerp komt toch wat meer kijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Drukgerede bestanden moeten namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen om een voorspelbaar resultaat te krijgen. Hieronder staan een aantal zaken die van pas komen bij het maken en aanleveren van jouw ontwerp.

Belangrijke zaken om aan te denken

Voor een optimaal resultaat moet je bij jouw ontwerp met onderstaande zaken rekening houden omdat ze van wezenlijk belang kunnen zijn voor het resultaat van het drukwerk:

 • Kleurmodus: Gebruik CMYK als kleurmodus. RGB kleurmodus leidt tot onverwachte kleurverschillen. De RGB kleurmodus wordt bij het verwerken van jouw ontwerp omgezet naar de CMYK kleurmodus
 • Resolutie: Afbeeldingen en foto’s moeten 300 dpi zijn op 100%. Lagere resoluties geven slechtere resultaten en hogere resoluties geven zwaardere documenten.
 • Inktbezetting: Zorg dat in het ontwerp geen inktpercentages boven de 260% komen. Dus geen C=100%, M=100%, Y=100%, K=100% (=400%). Gebruik voor mooi donker zwart C=60%, M=50%, Y=50%, K=100% (zie voorbeeld).
 • Afloop: Laat bij het ontwerp de afbeeldingen tot 3 mm buiten het documentkader vallen. Dit voorkomt bij het schoonsnijden van het drukwerk witte randjes.
 • Documentkader: Zorg er bij het ontwerp voor dat teksten, logo’s en dergelijke een afstand van minimaal 5 mm met het documentkader hebben.
 • Kleurbenaming: Gebruik bij het aanmaken van kleuren bij voorkeur als naam de inktverdeling (bijvoorbeeld C=0 M=100 Y=100 K=0 in plaats van ROOD of NIEUWE KLEUR). Hierdoor wordt voorkomen dat na het verzamelen van verschillende drukorders op 1 drukvel jouw order in de kleur ROOD van een andere klant wordt gedrukt met mogelijk andere CMYK waarden.
 • PMS/CMYK: Laat je jouw drukwerk in zowel PMS als full-color drukken, houdt er dan rekening mee dat van sommige PMS'en de kleur er in full-color anders uit kan zien.

PMS kleuren

PMS kleuren zijn kant en klare kleuren, in full color wordt een kleur samengesteld door de vier standaardkleuren Cyaan, Magenta, Geel en Zwart in verschillende percentages optisch te mengen. PMS kleuren kunnen ook fluor- of metaaldeeltjes bevatten waardoor hele felle of bjjvoorbeeld goud- en zilverkleuren gedrukt kunnen worden.

Als een PMS kleur in full color gedrukt wordt, moet de kleur dus worden nagebootst door de vier standaardkleuren op papier te mengen. Daarmee gaat wat van de helderheid van een aantal kleuren verloren en fluor of metaal is in full color al helemaal niet mogelijk.

Let op! Drukken van PMS kleuren in full color verschilt dan ook altijd van de oorspronkelijke PMS kleur!

Voor het omzetten van PMS kleuren naar full color kleuren kan gebruik worden gemaakt van de in Photoshop en Illustrator ingebouwde omzetting. Het is echter zinvol om zelf met de CMYK kleurregelaars de mengverhoudingen zó aan te passen dat het gewenste PMS effect zo dicht mogelijk wordt benaderd. Vooral bij huisstijlen is het zelf omzetten van PMS naar full color een belangrijke factor om controle te houden over het eindresultaat. Zorg er bovendien voor dat de kleurmodus van Illustrator of Photoshop op CMYK staat, dan worden de kleuren op het beeldscherm ook iets realistischer weergegeven.

Jouw beeldscherm: Drukwerkstunter heeft geen weet van hoe jouw beeldscherm ingesteld is. Als je een kleur aanmaakt op jouw beeldscherm betekent dat dus niet, dat dit automatisch de kleur op het drukwerk wordt. Drukwerkstunter kan alleen de kleurwaarden in het door jou aangeleverde document drukken. Drukwerkstunter geeft alleen een herdrukgarantie als de kleuren op jouw drukwerk niet overeenkomen met de kleurwaarden in het aangeleverde bestand.

Let op! Voldoet jouw ontwerp niet aan het bovenstaande dan kan dit leiden tot onverwachte resultaten waar Drukwerkstunter niet verantwoordelijk voor gehouden kan worden.

Zwart en superzwart in jouw ontwerp

Gebruik in jouw ontwerp voor zwarte vlakken liever superzwart dan zwart. Bij het drukken van enkel zwart geeft dit een grijs vlak, waarvan hieronder een voorbeeld. Beter is het gebruik van superzwart (ook wel Photoshop zwart genoemd). Dit is 60% cyaan, 50% magenta, 50% geel en 100% zwart. Dit geeft een mooi diepzwarte kleur (Gebruik geen 100% cyaan, 100% magenta, 100% geel en 100% zwart. Dit kan druktechnisch niet verwerkt worden).

Doe dit echter niet bij tekst. Zwarte tekst op overdrukken geeft altijd een beter drukresultaat. De enige uitzondering is wanneer u zwarte letters op een superzwarte achtergrond wilt hebben (de letters zijn dan net iets lichter wat een bijzonder resultaat geeft). In dat geval voeg je aan de tekstkleur naast 100% zwart ook 1% geel toe.

Let op! Vlakken en tekst in 100% zwart worden door onze RIP altijd op overdrukken gezet. Dit geeft bijna altijd een beter drukresultaat, maar is in een enkel geval ongewenst. Wil je het vlak met 100% zwart niet op overdruk, dan is het mogelijk de RIP te forceren dit niet op overdrukken te zetten door in jouw opmaak naast 100% zwart ook 1% geel aan het vlak toe te kennen.

Witte letters en vlakken op overdruk

Let goed op met witte tekst en vlakken. Als die op overdruk staan zijn deze in totaal niet meer te zien in het drukwerk. Als je namelijk witte tekst of vlakken op overdruk zet, geef je de opdracht dat de kleuren die onder die tekst of vlakken zit, wél gedrukt moet worden. Dit heeft tot gevolg dat de witte tekst of vlakken niet meer zichtbaar zijn. Dit is te controleren door in InDesign of Acrobat de optie ‘Overdrukvoorbeeld’ aan te zetten.

Bestand maken

Voor het beste resultaat: lever een drukgerede PDF aan!

Let op! PDF bestanden die RGB, 'shading objects', 'coloured patterns' of 'NChannels' bevatten zijn geen drukgerede PDF en geven een onvoorspelbaar resultaat. Bevat een PDF voorgaande zaken dan kan er geen beroep gedaan worden op een overdrukgarantie. Op deze website staat informatie over hoe u een drukgerede PDF kunt maken.

‘Gesloten’ en ‘open’ bestanden

Je kan het beste zogenaamde 'gesloten' (drukgerede) bestanden aanleveren. Gesloten bestanden zijn TIFF’s, JPG’s of PDF’s. Deze bestanden kunnen direct door Drukwerkstunter verwerkt worden. Deze bestanden zien er namelijk hetzelfde uit, ongeacht op welke computer deze geopend worden.

Zogenaamde ‘open’ bestanden zijn bijvoorbeeld Adobe InDesign, Microsoft Word en PowerPoint documenten. Van deze bestanden moet door Drukwerkstunter eerst een ‘gesloten’ bestand gemaakt worden. Omdat er in ‘open’ bestanden op andere computers kleine verschuivingen in de tekst of afbeelding kunnen plaatsvinden, stuurt Drukwerkstunter jou een proef van het gesloten bestand toe. Voor het omzetten van de bestanden en het sturen van de proef is Drukwerkstunter genoodzaakt kosten in rekening brengen.

Verwerkbare open bestandsformaten

Adobe InDesign, Microsoft Word en Powerpoint documenten zijn ‘open bestandsformaten’ die door Drukwerkstunter worden omgezet naar het PDF formaat. Hiervan ontvang je een digitale proef waarvoor je akkoord moet geven. Drukwerkstunter brengt voor het omzetten extra kosten in rekening.

Let op! Alle andere pakketten worden door Drukwerkstunter NIET ondersteund. Dus GEEN CorelDraw!, PageMaker, Quark­XPress, Microsoft Excel of Microsoft Publisher, etc. Vaak kunt u wel via deze pakketten een drukgerede PDF maken. Deze PDF kan dan wel verwerkt worden.

Illustrator bestanden

 • De voor- en achterkant van jouw ontwerp niet aanleveren in één Illustrator bestand, maar in twee verschillende bestanden. Zorg ook dat in de pagina-instelling het juiste paginaformaat is opgegeven en dat het ontwerp op staand in het document staat.
 • Bewaren als EPS of PDF.
 • Beeldmateriaal moet aangeleverd worden als CMYK TIFF of als EPS in de CMYK kleurmodus.
 • Alle gekoppelde bestanden steeds meeleveren.
 • Afbeeldingen en foto’s in het ontwerp maximaal tot 150% vergroten of tot maximaal 50% verkleinen. Ook niet meer dan 2 foto’s in een Illustrator bestand opnemen (bestanden worden snel erg groot en de kans op problemen bij het verwerken van de bestanden is veel groter).
 • Lettertypen (fonts) altijd omzetten naar lettercontouren (ook wel krommen of outlines genoemd).
 • Voorzie je document altijd van snijtekens (menu object > snijgebied > maken) zodat het bij het importeren op verzamelvellen duidelijk is hoe het document geplaatst moet worden.

Photoshop bestanden

 • Bewaren als TIFF of JPG (hoge kwaliteit) in 1 laag.
 • Beeldmateriaal moet aangeleverd worden in CMYK of grijswaarden kleurmodus.
 • Bestanden aanmaken op het te drukken formaat plus rondom (alle zijdes 3 mm). Houdt in het ontwerp er rekening mee dat aan de zijkant 3 mm afloop zit.
 • Bestanden aanmaken op 300 dpi.

InDesign bestanden

Exporteer het InDesign document als PDF. Voor open documenten waar veel werk aan verricht moet worden om deze te verwerken kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.